Fysiotherapie Noijen
Heer-Maastricht

Valpreventie

Van alle 65-plussers valt ongeveer 35% minstens één maal per jaar. Met het ouder worden stijgt de kans op vallen aanzienlijk. Vallen kan verstrekkende gevolgen hebben zoals het oplopen van een breuk of ander letsel, mogelijk met een ziekenhuisopname tot gevolg. Ook het ontwikkelen van bewegings- en valangst kan het gevolg zijn van een val.

Door verminderde spierkracht en beweeglijkheid, door minder goed zien, maar ook door onzekerheid, het ondernemen van minder activiteiten of een verminderd reactievermogen kan een val ontstaan. Ook door duizeligheidsklachten, of bij aandoeningen als Parkinson of een halfzijdige verlamming, is het valrisico groter.

Door middel van valtraining kan de kans op vallen (aanzienlijk) verminderd worden. U leert hoe u zich zekerder kunt voelen, de spierkracht en de beweeglijkheid worden verbeterd en het reactievermogen wordt getraind. Ook onderzoeken we wat mogelijk de reden is waarom u bent gevallen of zou kunnen vallen en u leert situaties te herkennen die valrisico met zich meebrengen.

Tevens kunnen valtechnieken worden geoefend voor als u toch zou komen te vallen. Dan weet u hoe u zich op een juiste manier moet opvangen, waardoor een letsel voorkomen kan worden of de ernst aanzienlijk verminderd.

Wij verwachten van u dat u dagelijks de oefeningen die u geleerd krijgt ook consequent uitvoert. Want uw inzet is erg belangrijk om tot het beste resultaat te komen. Door te trainen kunnen wij niet voorkomen dat u gaat vallen maar wel de kans hierop fors verkleinen.

Helene Dieteren verzorgt in onze praktijk Onder de kerk 7b deze trainingen. Bij verhoogd valrisico is er een medische indicatie voor valtraining Dit kan individueel maar bij genoeg animo kan er ook een groepscursus valpreventie worden georganiseerd. Dit valt niet onder de reguliere fysiotherapie behandelingen. De valpreventie wordt vergoed uit een apart potje voor preventie uit de aanvullende verzekering. Om te weten of u voor vergoeding van deze cursus in aanmerking komt of meer informatie wilt hebben kunt u het beste contact met ons opnemen.